Rekuperacja siechnice

Rekuperacja – na czym polega?

Obok klimatyzacji jednym z w najwyższym stopniu pospolitych obecnie pojęć w dziedzinie nowomodnego budownictwa okazuje się rekuperacja. Do czego odnosi się owy termin? Na czym wspiera się ten proces działania oraz jego mechanizm? O tym wszystkim dowiesz się dosadnie z naszego artykułu, do lektury którego serdecznie odsyłamy wszystkich zainteresowanych.
Rekuperacja jest to zjawisko, które bazuje na odkrywczej postaci wentylacji mechanicznej, jaka natomiast wiedzie do swoistego odzysku ciepła. W przypadku wentylacji grawitacyjnej tymczasem, czyli rutynowej, cały sens wentylowania scala się z zasysaniem powietrza, czyli wspiera się na ciągu, który jest wyrabiany przez kominy. W rekuperacji z kolei jest zupełnie inaczej – to ruch mas powietrza, do jakiego dochodzi poprzez silne działanie specjalistycznego sprzętu. Tą pionierską maszynę natomiast charakteryzuje się mianem rekuperatora. Wprawnie zaprojektowany i dogłębnie prosperujący rekuperator daje alternatywę na bieżąco śledzenia sposobu przemieszczania się powietrza- zarówno mas nawiewanych, trafiających do danego lokum, jak również tych z niego wychodzących, wyrzucanych. Co więcej, dzięki urządzeniu jest możliwość odzyskiwania ciepłego powietrza. 
W ogromnym skrócie ujmując, rekuperacja jest to system umożliwiający wymienienie zużytych, zanieczyszczonych mas powietrza na świeże, pozbawione zanieczyszczenia. Aby móc z takiego urządzenia skorzystać, konieczne jest zainwestowanie w rekuperator ustanawiający centrum opisywanego tu procesu. Aparat to posiada wyjątkowy wymiennik, a ten natomiast pozwala na odzyskiwanie ciepła przez wyciąganie mas powietrza w obu kierunkach równolegle. Jeden ze strumieni to powietrze zimne oraz czyste, tymczasem drugi strumień przenosi masy ciepłe, ale zużyte, wilgotne, pełne brudów. Jest to powietrze wyciągane ze środka pomieszczeń. Gdy natomiast dojdzie do zetknięcia się tych dwóch rodzajów powietrza w wyżej nadmienionym elemencie rekuperacyjnego urządzenia, którym jest wymiennik ciepła, to znaczy innymi słowy – rekuperator – dochodzi do „wyciągnięcia” ciepła. Nie mieszają się wprawdzie masy powietrza estetycznego z brudnym, bowiem oba te strumienie płyną w osobnych kanalikach przyrządu. Przechodząc z kolei przez wymiennik ciepła, porzucają w nim cieplną energię, która w następnej kolejności zostaje od nowa przejęta. W związku z tym Jest alternatywa rozprowadzenia otrzymanego w ten sposób ciepła po całym wnętrzu. Na zewnątrz trafia tymczasem powietrze zabrudzone. Nie ma w związku z tym obaw, co do zanieczyszczeń, ponieważ te do nas nie trafiają.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

kod