Zawory łazy

Zawory

Zawór jest urządzeniem, które ma na celu zamknięcie otworów oraz wylotów. Normuje on przepływ płynów poprzez przewody. Wyróżniane są dwa zasadnicze rodzaje zaworów, mianowicie: kulowy oraz tłokowy.
       W zaworze kulowym zlokalizowana jest kula z przelotem. W tym przypadku, przekręcenie kurka otwiera bądź zamyka zawór. Dzieje się to z powodu zmian ustawień osi przelotu względem korpusu. W wypadku zaworu tłokowego, przekręcanie kurka wpływa na wsuwanie bądź wysuwanie tłoka, który zamyka przepływ.
        Zawory w zależności od ich poświęcenia dzielone są następująco na: regulacyjne, zamykające, rozdzielcze, bezpieczeństwa oraz zwrotne. Każdy zostanie niżej krótko określony. Regulacyjne służą do dławienia, jako zawory przelewowe zajmują się odprowadzaniem nadmiaru cieczy. Zawór regulacyjny zatrzymuje pętlę regulacyjną, przykładowo regulator PID.
       Zawory zamykające sprawują się w wypadku skrajnych położeń zawieradła, innymi słowy przy otwarciu czy też zamknięciu otworu przepływającego. W zależności od typu zaworu, zlokalizowane są w nim: bolec, kulki, pierścień dociskowy, tuleja uszczelniająca. Rozdzielcze nadają się w przypadku zmiany drogi przepływającego czynnika. Mają one zastosowanie w rozgałęzieniach przewodów.
         Zawory bezpieczeństwa znamionują się tym, że otwierają się one samoczynnie w przypadku, kiedy ciśnienie pary (gazu) przekroczy możebną regułę. Zapobiega to eksplozji zbiornika, rurociągu albo kotła.
         Zawory zwrotne używane są do zagwarantowania przepływu płynu tylko w jednym kierunku. Rozdzielane są one na takie, które mają obciążenie bądź go nie mają.
         W zależności od modelu ruchu zawieradła i od sposobu przemiany przekroju otworu przepływowego zawory rozdzielane są następująco na: przykrywające, wzniosowe, klapy, membranowe, zasłaniające, zasuwowe, kurkowe, motylkowe i iglicowe. Poniżej zostaną określone co poniektóre z wymienionych. Przykrywające określają się tym, że zawieradło przesuwa się w kierunku prostopadłym do powierzchni uszczelniającej gniazda. Zawory zasuwowe mają wykorzystanie w przewodach, które mają większe średnice. Cechują się przepływem prostoliniowym. Zawory motylkowe są elementem gaźnika, a w silnikach z wtryskiem paliwa są samoistnym szczegółem. Zawór ten spotykany jest także pod inną nazwą, a mianowicie jako przepustnica.


Możliwość komentowania jest wyłączona.